Klik door

Oplossingsgericht Centrum

Het ‘Oplossingsgericht Centrum vzw’ wil een antwoord bieden op de vraag vanuit de non-profit naar kwalitatieve en betaalbare workshops. Bijzondere jeugdzorg, VAPH-voorzieningen, leerlingbegeleiders, jeugdwerkers, preventieve gezinsondersteuning en heel wat andere organisaties beschikken over een enorm beperkt vormingsbudget en blijven hierdoor dikwijls op hun honger zitten naar vernieuwende en verfrissende denkkaders

Opvoedingswinkel Gent

Voor al je kleine en grote vragen over opvoeden. Opvoedingswinkel Gent zoekt mee naar een antwoord. Een opvoedingswinkel / Huis van het Kind in jouw regio vind je hier.

Pleegzorg Vlaanderen

Ook dichtbij ons zijn er kinderen, jongeren of volwassenen die het moeilijk hebben, vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.

Steunpunt Adoptie

Steunpunt Adoptie vzw biedt als laagdrempelig expertisecentrum in Vlaanderen, tijdens alle fasen van het adoptieproces, informatie op maat en nazorg aan alle adoptiebetrokkenen.

Studiebegeleiding Haegeman

Loopt leren en studeren niet zo vlot als je zou willen? Lijkt een bepaald vak echt niet te lukken? Dan kan extra ondersteuning of professionele studiebegeleiding een uitkomst bieden. Bij Studiebegeleiding Haegeman kan je terecht voor zowel vakspecifieke hulp als gestructureerde begeleiding bij het studeren